Bài 20: Thomas Carlyle

Sau đây là một số suy nghĩ của Carlyle:

Trường đại học thật sự vào thời đại này là một bộ sưu tập sách.

Báo chí thật vĩ đại. Phải chăng mỗi chủ báo có khả năng đều là một người cai trị thế giới, vì người ấy cùng đồng nghiệp tìm cách thuyết phục thế giới, tuy tự mình tác nghiệp nhưng người ấy bị giám sát bởi số lượng báo phát hành.

Báo chí là đẳng cấp thứ tư trong vương quốc.

Carlyle là ai?

Thomas Carlyle là nhà văn, nhà sử học, triết gia Anh (Scotland). Ông dịch văn học cổ điển và lãng mạn Đức sang tiếng Anh, truyền bá triết học duy tâm Đức ở Anh. Ông đại diện cho một nền triết học chống lại chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa vi lợi Anh, chủ nghĩa duy lí thế kỷ 18. Ông đề cao vai trò tinh thần, nghị lực và thiên tài trong lịch sử…

Trân trọng./.

THÙY DƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.