Tư vấn, thiết kế xây dựng thư viện

Chúng ta vẫn biết, để xây dựng một thư viên sách, không khó. Nhưng để thư viện đó thực sự sống, thực sự là một phần không thể tách rời trong hoạt động của chủ nhân, lại là việc không hề dễ dàng.

Sách nhà mình sẵn sàng:
1. Thiết kế danh mục sách dựa trên các tiêu chí phù hợp nhất với từng đối tương khách hàng, với một lộ trình dài hơi.
2. Cung cấp quy trình vận hành Thư viện an toàn, hiệu quả.
3. Thiết kế, xây dựng tủ sách, bày trí sách
4. Tư vấn chương trình hoạt động chuyên môn

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.