Bài 68: Paul Thomas Mann

Một vài suy nghĩ của Thomas Mann

Trẻ, có nghĩa là hồn nhiên, là gần với nguồn sống, đứng lên và phá tan xiềng xích của một nền văn minh lỗi thời, dám làm điều mà người khác không có gan làm. Nói tóm lại là đắm mình trong cái cốt yếu.

Tất cả những gì nmootj người cha có thể làm cho con cái là làm gương.

Một cái kim nhỏ đo thời gian của chúng ta, nó nhảy nhót hình như để do từng giây, trong khi nó chỉ ra cái gì, chỉ có Trời mới biết được, một cách lạnh lùng và không ngừng, nó vượt qua điểm cao nhất.

Thói quen là sự ngái ngủ, hay ít nhất là sự suy yếu của ý thức về thời gian.

Thomas Mann là ai?

Paul Thomas Mann là nhà văn hào Đức nổi tiếng thế giới. Ông là con một nhà buôn lớn, em ruột nhà văn Heinrich Mann, theo chủ nghĩa xã hội. Năm 25 tuổi, ông viết một cuốn tiểu thuyết dày 80 trang: Gia dình Buddenbrook (1901), sau này mang lại cho ông giải thưởng Nobel. Năm 1933, ông sang Mĩ, chống phát xít Đức. Sách của ông bị cấm và bị đốt dưới thời Hitler. Ông là một nhà viết tiểu thuyết, truyện và luận văn có tư tưởng nhân dạo, dân chủ, chống phát xít….

Trân trọng./.

THÙY DƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.