Những tấm lòng cao cả

03.09.2019

DÀNH CHO MÙA KHAI GIẢNG

“Trong văn học Ý, NHỮNG TẤM LÒNG CAO CẢ không giữ địa vị một đại tác, nhưng trong sự nghiệp giáo dục của thế giới thì đã có tác dụng không nhỏ, chính vì nội dung rất tốt của tác phẩm, dù cũng có ít nhiều điều không lấy gì làm hay.

Mỗi xã hội, mỗi thời đại, giáo dục con em mình theo yêu cầu của mình, dựa vào những nguyên lý cơ bản của khoa học giáo dục của nước mình; tất nhiên là như vậy. Nhưng tác phẩm của những thời đã qua mà có những điều tốt đẹp, khiến cho tồn tại và lưu truyền thì vẫn có lơị ích thiết thực và cần nghiên cứu, tham khảo.

NHỮNG TẤM LÒNG CAO CẢ của Edmondo De Amicis là một trong những tác phẩm như vậy”.

Lời dẫn của dịch giả HOÀNG THIẾU SƠN về một tác phẩm được coi là kinh điển cho các đối tượng liên quan đến việc giáo dục, đó là: Người thầy, Người làm cha làm mẹ và Người đi học!

Người thầy đọc tác phẩm này để thấy rõ hơn vai trò đặc biệt quan trọng của mình đối với từng đứa trẻ, từng gia đình và cả xã hội.

Người Bố, người Mẹ đọc để yêu thương con đúng cách, dạy dỗ con biết yêu thương và đặc biệt trân trọng những người có ảnh hưởng lớn con trẻ ngay từ những buổi ban đầu; bằng lời nói và cả bằng hành động.

Người học sinh đọc để yêu thương và trân trọng Người cha, Người mẹ, Người thày một cách thực lòng, để tự điều chỉnh bản thân đúng hướng.

Thiết nghĩ, cuốn sách này phải là cuốn sách gối đầu giường của tất cả các gia đình, các thế hệ.

THÙY DƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.