Muôn kiếp nhân sinh

Mình đã đọc Hành trình về phương Đông cách đây 4 năm, mua tại kệ sách ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN trong một dịp đi dạy.

Rất thích. Một cuốn văn chương dựa trên những kiến thức về khoa học tâm linh. Mình đọc thấy dễ dàng và rất vào.
Nhưng sang đến Muôn kiếp nhân sinh, thực sự là có sách ngay từ những khi sách mới lên kệ, từ tập 1, rồi tập 2, mình thấy khó vào và không thể đọc được tiếp.

Mọi người bảo mình chưa đạt đến ngưỡng gì đó, đọc đi, ngộ ra nhiều điều lắm. Nhưng thực lòng, đến giờ vẫn không thể.

Nhưng team vẫn có sách cho các fan của Nguyên Phong đều đều.

Các bạn thì sao?

THÙY DƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.