Bài 19: Miguel de Cervantes

Một số câu trong tác phẩm của Cervantes:

Nếu qua phố “Lát nữa”, thì sẽ đến ngôi nhà “Không bao giờ”.

Hay đánh giá cao một tiện dân có đạo đức hơn một kẻ giàu sang kiêu ngạo.

Giữa cái Có và cái Không của đàn bà, chẳng đủ chỗ để nhét vừa cái kim.

Thời gian gấp lắm đối với tôi, cái sọ khắc khoải tăng lên, niềm hi vọng hao mòn. Mặc dù thế, tôi vẫn sống do muốn sống, tôi vẫn đẩy lùi cái hạn định mệnh.

Carvantes là ai?

Miguel de Cervantes xuất thân từ một gia đình quý tộc nghèo, có cuộc đời ba chìm bảy nổi. Ông phục vụ một vị Hồng y giáo chủ, và theo ngài sang Rome. Sau đó, ông vào quân đội và mất một cánh tay trái trong một trận thủy chiến ở Hy Lạp chống quân Thổ. Ông bị bắt và bi giam 5 năm ở Alger. Ở tù về, ông bắt đầu hoạt động văn nghệ. Ông làm nhân viên thu thuế, bị bắt nhiều lần vì dính vào chuyện tiền nong và nhiều lần bị vào tù. Ông ngày càng nghèo khổ mãi cho đến khi thành danh với cuốn DON QUIXOTE.


……..
Trân trọng./.

THÙY DƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.