Bài 70: Michel Eyquem de Montaige

Một số suy nghĩa của Motaigne:

Học thuộc lòng không phải là học. Đó là giữ lại cái ta gửi trí nhớ.

(Về tình bạn) Nếu bắt tôi phải nói tại sao tôi thích anh ta, tôi cảm thấy chỉ có thể trả lời như sau:”Bởi vì anh ta là anh ta, và tôi là tôi.”

Cái danh mà chúng ta nhận được từ những người sợ ta thì không phải là danh.

Với tôi, dường sự chần chừ là thói xấu phổ biến và rõ rệt nhất của con người.

Michel Eyquem de Montaige91533-1592) là ai?

Ông là nhà văn và nhà triết học nhân văn chủ nghĩa. …Ông đề cao sống theo tự nhiên, chủ nghĩa chiết trung, tình bạn, đọc sách, đàm đạo….Ông nổi tiếng với câu hỏi “Mình biết gì?”(Que sais-je?), với nhận định về tính chất “uyển chuyển và đa dạng” của con người. Nhận định này có môt ý nghĩa quan trọng đối với sáng tác văn học Pháp.

Kế thừa gia tài tư tưởng triết gia cổ Hy Lạp – La Mã, Montaigne muốn tìm hạnh phúc trong cuộc sống trần thế. Ông không muốn làm anh hùng, làm vị thánh xả kỉ, ông chỉ muốn tìm nghệ thuật sống nhẹ nhàng, vui vẻ, lí thú, trước khi ra đi vĩnh viễn, vì ai rồi cũng phải chết.

Triết gia phái khắc kỉ luôn nghĩ đến cái chết để tránh bị bất ngờ vì cái chết. Ông cũng theo chủ trương ấy, nhưng rồi ông đặt vấn đề theo kiểu của ông…Cái chết chẳng có gì ghê gớm cả. Đừng coi cái chết là “mục tiêu” cuộc sống, nó chẳng qua là điểm cuối của cuộc sống mà thôi. Hãy sử dụng tốt nhất khaongr thời gian sống. Cuộc sống “phải là muc tiêu của chính nó”.

Trân trọng./.

THÙY DƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.