LƯỢC SỬ THẾ GIỚI BẰNG TRANH

Mình tán thành với ý kiến của Nguyễn Quốc Vương khi cho rằng”Nhận thức lịch sử thế giới có ảnh hưởng rất lớn đến nhân sinh quan và cách nhìn thế giới của trẻ em, người lớn. Thiếu hiểu biết về thế giới hoặc hiểu biết theo kiểu thầy bói xem voi sẽ dẫn tới sống mù quáng hoặc ảo tưởng. Về mặt cá nhân, người thiếu nhận thức lịch sử lành mạnh sẽ luôn thiếu khoan dung.

Cách hay nhất để có nhận thức lịch sử tốt là: ĐỌC+ĐI+QUAN SÁT+SUY NGẪM”.

Ngoài ra, về vấn đề có nhiều bộ cùng chủ đề, bộ của tác giả Tây Âu, bộ của tác giả Châu Á, xem có bị phí không? Mình lại cũng tán thành quan điểm, nếu có điều kiện, bạn hãy xem cách tiếp cận và góc nhìn, tư duy phản biện của các tác giả khác nhau thế nào, về cùng một sự kiện.

Với mình, đó cũng là sự thu nhận lớn lao!

Xin được chia sẻ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.