Bài 57: Lão tử

Lão tử nghĩ gì?

Lo thắng người thì loạn, lo thắng mình thì bình.

Nếu muốn được tất cả, phải từ bỏ tất cả.

Hiểu người là khôn, hiểu được mình mới là khôn thực sự.

Không còn sự đối chọi, ma quỷ tự tiêu tan

Nhu có thể thắng cương, tĩnh có thể thắng động.

Những khở đầu tốt đẹp thường được ngụy trang thành một đoạn kết bi thảm.

Chú tâm đến sự công nhận của người khác, rồi ngươi sẽ trở thành tù nhân của chính họ.

Bậc trí tuệ là người biết tìm ra những gì mình không biết.

Lão Tử (Thế kỷ 6-5 trước Công nguyên) là nhà triết học cổ đại Trung Quốc, sống khoảng thế kỉ 6-5 trước Công nguyên, có thể sống cùng thời Khổng Tử hoặc sau chút ít. Theo Tư Mã Thiên, Lão Tử là người nước Sở, làm quan giữ kho sách. Ông để lại một tác phẩm duy nhất gồm 5.000 chữ là Đạo đức kinh. Tư tưởng của ông duy vật, vô thần và biện chứng chất phác, nhấn mạnh hai luận điểm Đạo và Vô vi.

THÙY DƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.