Bài 28: John Dewey

Giáo dục là quá trình sống chứ không phải là sự chuẩn bị cho cuộc sống.

Mọi sự tiến bộ khoa học lớn đều xuất phát từ một nét táo bạo của óc tưởng tượng.

Khi một người tràn ngập xảm xúc thì người ấy không có khả năng diễn tả những cảm xúc ấy ra.

DEWEY

John Dewey là một nhà triết học và nhà sư phạm Mĩ. Ông mở trường thực nghiệm ý kiến của mình về sư phạm và có ảnh hưởng đến nền giáo dục phương Tây. Ông hoạt động chính trị và xã hội rất dda dạng, đi nhiều nơi……

Ông chủ trương không sử dụng trí tuệ để tư duy tìm chân lí mà để thay đổi điều kiện sống. Sư phạm của ông dựa trên quan điểm ấy: học tính bằng cách bán hàng, học văn bằng cách diễn kịch và sử dụng truyện…Ông khuyến khích sáng kiến cá nhân và tự do lập nghiệp.


…..
Trân trọng./.

THÙY DƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.