Bài 51: Jefferson

Jefferson nghĩ gì:

Vấn đề về phong cách, hãy bơi theo trào lưu; còn về vấn đề nguyên tắc, hãy vững như thạch bàn.

Yên bình là nguồn sữa của tuổi già.

Nếu ai đó học hỏi được ở tôi một điều gì đó, trí thức của người ấy sẽ phong phú thêm, mà trí thức của tôi không hề giảm bớt, tựa như ngọn nến của anh ta châm vào ngọn nến của tôi, ánh sáng được trao cho anh ta mà tôi không hề chìm vào bóng tối.

Jefferson là ai?

Là một trong những ông tổ sáng lập ra nước Mỹ cộng hòa, ông không có cái vĩ đại và đức lớn của Washington và thiên tài của Franklin. Phải chăng vì thế mà ông muốn trong những dòng khắc trên bia mộ của ông, không ghi gì nhắc lại cuộc đời làm chính khách của ông? Ông muốn mộ chí ghi “T.Jeffeson – tác giả bản Tuyên ngôn Độc lập Mĩ và bản Pháp quy về tự do tín ngưỡng ở Viginia, và cha đẻ trường Đại học Tổng hợp Virginia”

THÙY DƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.