Bài 47: Herakleitos

Không ai tắm hai lần trên một dòng sông

Không có gì là vĩnh viện trừ sự thay đổi

Đạo đức là con đường ngắn nhất dẫn đến vinh quang

Những người tỉnh chỉ có một thế giới, còn mỗi người ngủ lại có một thế giới riêng.

Tất cả mọi người đều có nhiệm vụ tự biết mình và có đầu óc sáng suốt
——————–
Herakleitos (535-475 trước Công nguyên)

Được coi là ông tô biện chứng luận phương Tây, theo ông, vũ trụ là một tổng thể do thần linh tạo ra, lửa là nguyên tốt chuyển hóa thành các nguyên tố khác (nước, đất…) mà sinh ra vạn vận; ngược lại, vạn vật chuyển hóa thành lửa, những mặt đối lập này luôn luôn chuyển hóa thành mặt đối lập kia, xung đột là nguồn gốc sự phát triển, mọi vật biến đổi không ngừng theo những quy luật khách quan. Tát cả phải sinh ra trong đấu tranh và tất yếu phải sinh ra.

Tính tất yếu đấy gọi là Logos.

Trích Cảo thơm lần giở.

Trân trọng./.

THÙY DƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.