Bài 59: Gottfred Wilhelm Leibnitz

Leibnitz nghĩ gì?

Những đóng góp làm cho vũ trụ hoàn hảo cũng phục vụ cho sự hoàn hảo của con người, vì trong thế giới của cảm giác, không có sinh vật nào hoàn hảo hơn con người.

Thân thể đáp ứng tất cả các ý nghĩ của tâm hồn, dù hợp lí hay không hợp lí. Và những giấc mộng cũng để lại dấu vết trong óc y như những ý nghĩ của người thức.

Chúng ta là người máy trong ba phần tư hành động.

Leibnitz là ai? (1646-1716)

Gottfred Wilhelm Leibnitz là một học giả đáng kính, phát hiện ra toán vi phân và tích phân, đi tiên phong trong logic toán học. Về triết học, ông đại diện cho tư tưởng điều hòa của giai cấp tư sản Đức mới hình thành, còn yếu trước tình trạng phong kiến cát cứ, điều hòa tôn giáo với khoa học. Theo ông, vũ trụ gồm những đơn tử (monaden), tức là những thực thể tinh thân độc lập, vật chất chỉ là một biểu hiện của chúng. Thượng đế là “đơn tử” tối cao, sáng tạo ra và sắp xếp tất cả những “đơn tử” thành một hệ thống hài hòa; do đó, thế giới này là thé giới tốt đẹp nhất. Ông nghiên cứu tư tưởng Trung Quốc và có thể chịu ảnh hưởng của Khổng giáo. Triết học duy tâm khách quan của ông và có những yếu tố biện chứng.

THÙY DƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.