Bài 33: Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky

Không gì có thể đền bù một giot nước mắt của trẻ em.

Những việc nhỏ cũng có tầm quan trọng của chúng, chính do chúng mà người ta lạc lối.

Người ta thường so sánh sự tàn ác của con người với thú dữ. Như vậy là sỉ nhục thú dữ.

– Dostoyevsky.

Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky được coi là một trong những nhà văn hiện thực phê phán bậc thầy của văn học thế giới, là nhà văn Nga vào loại nổi tiếng nhất ở phương Tây….

Dostoyevsky học kĩ sư. Từ năm 24 tuổi, ông sáng tác văn học chuyên nghiệp. Những năm 40 của thế kỉ 19, nhân sinh quan của ông chịu ảnh hưởng tư tưởng dân chủ và xã hội chủ nghĩa không tưởng của Belinski. Năm 1849, ông bị bắt, bị kết án tử hình, sau chuyển thành án từ khổ sai ở Sibir. 9 năm sau, ông ở tù về, dần dần từ bỏ tư tưởng xã hội, bút chiến kịch liệt chống lại những người cách mạng dân chủ…..

Sáng tác của ông bắt đầu bằng cuốn tiểu thuyết ngắn Những kẻ bất hạnh, miêu tả tâm lí những người “hạ lưu” ở thành thị thời Sa hoàng. Đó cũng là đề tài của Những kẻ bị áp bức và sỉ nhục. Cuốn Nhật ký trong nhà mồ gợi lại hình ảnh lao động khổ sai khủng khiếp ở Sibir…Karamazov là tiểu thuyết chưa hoàn thành, miêu tả sự sụp đổ của một gia đình quý tộc, con giết bố; thể hiện rõ rệt mâu thuẫn ngay trong nhân sinh quan của ông và những vấn đề đạo lí, triết học đương thời.

Ông là môt nhà tâm lí học sâu sắc, một nghệ sĩ lớn, một người đấu tranh sôi nổi về tư tưởng. Tác phẩm của ông có ảnh hướng lớn đến văn học thế giới.

THÙY DƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.