Bài 39: Epictetus

Lắng nghe là cả một nghệ thuật;

Giàu có không do người quyết đinh, nhưng hạnh phúc thì có;

Ngươi có biết rằng ngọn nguồn của tất cả những khổ đau của con người không phải là cái chết, mà là nỗi sợ cái chết.

Bản thân cơ hội không có hay, dỏ. Nhưng quyết định của con người khiến nó hay hay dở

Epictetus
———————–
Epictetus (55-135)

Theo từ điển triết học của Didier Julia, Luân lí là môn học nghiên cứu mục đích đời người và những nguyên tắc hành động của con người. Trên cơ sở mục đích đời người, có thể sắp xếp hai loại luân lí: đối tượng của loại thứ nhất là đức hạnh(Kant: mệnh lệnh bất khả kháng của lương tâm), đối tượng của loại thứ hai là hạnh phúc.

Loại thứ hai có ba khuynh hướng: hạnh phúc thân thể(chủ nghĩa khoái lạc – Hesdonisme); hạnh phúc tình thần(chủ nghĩa hưởng lạc – Espicurisme); hạnh phúc do làm điều thiện, công lí và tiêt dục(chủ nghĩa khắc kỉ – Stoicisme) mà sư phụ là Epoctetus.

THÙY DƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.