Bài 53: Emmanuel Kant

Kant nghĩ gì:

Hãy can đảm sử dụng sự hiểu biết của mình.

Cái đẹp là biểu tượng của cái thiện.

Mục đích của triết học là tự bản thân tư duy

Con người muốn có sự hòa hợp, nhưng tự nhiên biết rõ hơn con người điều gì là tốt lành cho loài người: tự nhiên muốn sự bất hòa.

Kant (1724-1804) là ai?

Emmanuel Kant là nhà triết học Đức nổi tiếng. Ông sinh và mất tại Konigsberg. Là đại diện tiêu biểu cho Triết học cổ điển Đức, Kant đề ra một nhận thức luận duy tâm chủ quan, đối lập với chủ nghĩa duy vật Pháp: phục hồi chủ nghĩ duy tâm, khôi phuc Thượng đế và Tôn giáo (hạn chế lí tính, dành cho Thượng đế một chỗ đứng ở ngoài nhận thức). Kant điều hòa chủ nghĩa duy vật và duy tâm. Ông khẳng định sự tồn tại của thế giới vật chất ở bên ngoài ý thức (thế giới của những vật tự nó). Kant muốn có một số cải cách xã hội, tự do công dân, nhưng lại sợ bạo lực cách mạng: phản ánh tư tưởng của tư sản tiến bộ Đức, một giai cấp tư sản nhu nhược.

THÙY DƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.