Các nhân vật lịch sử

Bộ truyện tranh lịch sử dành cho học sinh Tiểu học

Ba nhân vật tiếp theo mới được bổ sung vào bộ sách quý này, đó là Công chúa An Tư, Huyền Trân Công chúa và Trần Quốc Toàn.

Đây là bà nhân vật thời Trần, đặc biệt là nhân vât Trần Quốc Toản, do Tác giả Nguyễn Huy Thắng viết lời. Điều thú vị là, Cha ông, Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng chính là tác giả của những thiên tiểu thuyết lịch sử xuất sắc về các nhân vật này. Và đến lượt ông, ông cũng là Tác giả, đồng tác giả của nhiều cuốn sách sử có giá trị: Sử ta chuyện xưa kể lại, Thăng Long – Kinh Kì – Kẻ chợ và nhiều bộ sách khác. Bởi vậy, những cuốn chuyện nhỏ này sẽ là ời gửi gắm thế hệ của những tác giả có tâm và có tài, tới thế hê măng non của đất nước.

Trân trọng giới thiệu với ban đọc./.

THÙY DƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.