Hiển thị kết quả duy nhất

NXB Dân Trí

Là một Nhà xuất bản trẻ, nhưng Dân Trí đã nhanh chóng tham gia thị trường xuất bản, với hàng nghìn đầu sách được ấn hành hàng năm. Nhà xuất bản Dân Trí đã đầu tư vào chất lượng sản phẩm, nâng cao sự phong phú cho các mảng sách khác nhau (sách Pháp luật, sách Thiếu nhi, sách Tham khảo chính trị- văn hóa, sách Đời sống, sách Kỹ năng, sách cho khối Mầm non, khối Tiểu học, Trung học sơ sở, Trung học phổ thông,…. Ngoài hoạt động chuyên môn chính, Nhà xuất bản cũng đã phối hợp với một số đơn vị tổ chức được các hoạt động mang tính xã hội, cộng đồng và được đánh giá có chất lượng