Trong cái KHÔNG có gì không?

“Ông vẫn còn sống trong từng tế bào của con”

Em bé hỏi: “Con rất thương ông của con, nhưng ông đã mất rồi. Làm sao để ông có thể còn hoài với con?”.

Sư ông đáp: “Nếu người con thương không còn trong hình dáng mà con quen thuộc nữa, con hãy tìm người đó trong những hình thức mới. Khi một hạt bắp nảy mầm thành cây bắp, cây bắp ấy sẽ sinh ra trái bắp mang những hạt bắp mới. Ông cũng giống như hạt bắp đầu tiên, còn con chính là một hạt bắp mới. Và như thế, con chính là sự tiếp nối của ông. Ông vẫn còn sống nơi từng tế bào trong thân thể của con. Vì vậy con có thể trò chuyện với ông bất cứ khi nào con thích”.

(TRONG CÁI KHÔNG CÓ GÌ KHÔNG? – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh)

Trân trọng./.

THÙY DƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.