Thêm cách để đưa con đến với các tác phẩm văn học hay

Dưới đây là chia sẻ của một gia đình khi con KHÔNG MUỐN ĐOC CHUYỆN NHIỀU CHỮ. Phần đóng mở ngoặc là chú thích thêm của Sách nhà mình.

“Lúc đầu bạn Phúc không chịu đọc, kêu truyện nhiều chữ (mặc dù sách khổ A5, phần chữ không quá nửa trang giấy). Con chỉ đọc truyện có chữ trong hình chữ nhật thôi (ý là truyện tranh như bộ Danh nhân thế giới, Who, Quiz).

Mẹ dụ bằng cách mỗi ngày tập chép 1 trang vào vở luyện viết để chuẩn bị cho thi học kỳ, vì cô giáo yêu cầu bạn nào cũng phải chép để cô kiểm tra. Hi, mưu mẹo tí, tiện thể 1 công đôi việc.

Hóa ra, mới chép được vài hôm thì mẹ phát hiện con hí hoáy đọc luôn xong tập một. Tự đi tìm tập 2 rồi một mạch xong tập 3.

Sau đó là câu chuyện của bạn Dê và Sói cứ được con kể đi kể lại mọi lúc mọi nơi.”

Một phương pháp khá hữu hiệu, Dự án Sách nhà mình đã gặp và thử nhiều trường hợp khác trước đây. Xin chia sẻ với các gia đình!

Trân trọng./.

THÙY DƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.