Bài 16: Pedro Calderón de La Barca

Sau đây là một số suy nghĩ của Calderón:

Nước lặng là loại nước cần nghi ngại nhất, vì nó chứa ẩn những nguy cơ lớn nhất. Vì vậy, tục ngữ có câu: Phải cẩn thẩn đối với nước yên ngủ(tức là nước lặng – TG).

Tình yêu có bốn tuổi: tình yêu nảy nở trong vòng tay của sự coi thường, lớn lên sự bảo trợ của ham muốn, được nuôi dưỡng bằng những ân huệ và chết do sự ghen tuông đầu độc.

Ghen tuôn là sự hấp hối của tình yêu.

Vây Calderón là ai?

Pedro Calderón de La Barca là tác giả sân khấu và nhà thơ Tây Ban Nha. Ông xuất thân từ một gia đình quý phái tâng lớp dưới. Ông học luật và thần học, rồi hoạt động văn học từ năm 1620. Trở thành tác giả sân khấu chính thức của vua Phelippe đệ tứ và điều khiển hội hè ở cung đình. Nhiều lần ông vào quân đội, tham gia chinh chiến. Sau khi người yêu chết, Calderón trở thành tu sĩ (1651) và vẫn tiếp tục sáng tác sân khấu….

Calderón đã tiếp tục truyền thống vĩ đại của sân khấu Tây Ban Nha.

Trích trang 96, 97

THÙY DƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.