Mẹ Việt giúp con học Tiếng Anh

HỌC TIẾNG ANH
Thú thực, mình rất tránh các tác phẩm của những người mẹ nổi tiếng, có con là những nhân vật được cho là “thần đồng”. Bởi mình mong muốn được tiếp nhận kiến thức học thuật, và những đúc kết mang tính khoa học, kết hợp với góc cảm và cách chia sẻ của tác giả.
Vì thế, những dòng sách đó thường nằm ngoài vùng quan tâm của mình. Cuốn này cũng là một ví dụ. Không biết bạn ấy đã ở trên kệ “chờ đọc” của mình bao lâu, run rủi thế nào, hôm nay, lại rút ra, và đọc.
Chắc bởi khi mình đang trăn trở về cách học với Bo về ngoại ngữ hai này.
Và mình đã thở phào, may quá, không bỏ qua một cuốn hay, dễ đọc, và nói đúng cách học ngoại ngữ mà mình quan niệm. Xin nhấn mạnh, không phải vì thấy trùng quan điểm của tác giả, mà mình khen hay; mà là mình, đã thấy gỡ rối được mối bòng bong, kiên định hơn và dễ dàng với cách làm của mình, trước biển “học Tiếng Anh” thực sự nhốn nháo trong suốt thời gian dài qua. Có thể bạn có quan điểm khác, cách khác, đó là lẽ đương nhiên; nhưng với tác giả này, theo mình, xứng đáng nên tham khảo.
Vì mình vừa nhận ra, tác giả chính là một nhân vật mà mình đã theo dõi cả quá trình sống, làm việc, tất nhiên phần nào thôi, qua mạng xã hội, trong suốt thời gian dài nay. Mình tin tưởng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.