Bài 56: La Bruyère

La Bruyère nghĩ gì?

Sự dốt nát cao độ sinh ra giọng điệu giáo điều.

Cần phải cười trước khi được sung sướng, e rằng đến chết vẫn chưa được cười.

Sự buồn chán đã nhập vào thế giới do lười biếng

La Bruyère là ai?

La Bruyère (1645-1696) sống vào thời chế độ quân chủ chuyên chế bắt đầu suy thoái, giai cấp tư sản đang lên. Ông là nhà văn, khiến cụ Hữu Ngọc giật mình khi đọc lại tác phẩm Những tính cách (1688-1696), “Giật mình vì thấy những chân dung người Pháp sống cách xa ta hàng vạn cây số, cách đây ba trăm năm lại giống người Việt thời hiện tại đến thế! Đặc biệt khiến tôi liên tưởng đến Vũ Trọng Phụng”
….
Những nhật xét và suy nghĩ của La Bruyère về một xã hội bắt đầu xuống cấp về chính trị, kinh tế và con người nói chung rất sâu sắc.

Trích trang 408

THÙY DƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.