Cách chúng tôi làm

Khuyến đọc là việc làm cần thiết trong bất kì xã hội nào. Có nhiều cách làm, có nhiều đối tượng cùng tham gia, có cái mang tính hình thức, có cái đi vào thực chất, dài hơi. Cho dù cách nào, Sách nhà mình thấy cũng đáng trân trọng.

Còn đây là cách của chúng tôi. Muốn các bạn trẻ đọc sách, các thày cô và bố mẹ phải đọc sách, các NXB phải cùng tham gia đồng hành bền bỉ trong hành trình này.

Hôm nay, chúng tôi bắt đầu cho hành trình thú vị tại Trường THDL Nguyễn Huệ – Hà nội. Cuốn sách mở đầu là Nữ sĩ thời gió bụi của Nhà văn Lê Phương Liên, do NXB Phụ nữ phát hành, với sự tham gia của các thày cô đã đọc cuốn sách.

Xin chia sẻ./.

THÙY DƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.