Bộ ba cuốn sách bí mật các danh nhân

VĂN HỌC TUỔI 8-10

Có báo giờ bạn muốn tìm hiểu, đằng sau những tác phẩm văn chương bất hủ làm say lòng người, người cầm bút đã phải tích lũy cho mình một vốn sống như thế nào hay chưa?

Các danh họa, họ đã có một tuổi thơ và họ đã hun đúc óc quan sát của mình qua năm tháng thế nào để cho ra đời những tuyệt phẩm?

Những người đứng đầu một đất nước hùng cường như Mỹ, họ có những bí mật gì?

Chăc chắn, bộ 3 cuốn sách cùng loại sẽ thỏa mãn những thắc mắc đó:

MẬT CUỘC ĐỜI CÁC TỔNG THỐNG MỸ

BÍ MẬT CUỘC ĐỜI CÁC DANH HỌA

BÍ MẬT CUỘC ĐỜI CÁC ĐẠI VĂN HÀO

Văn là đời, văn là người, hiểu về con người, hiểu về cuộc đời, tức là các bạn đang hành văn rồi đấy!

THÙY DƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.