Bản đồ tư duy trong thuyết trình

Khoa học tuổi 10+

Một điều ai cũng nhận thấy, Thuyết trình là quá trình truyền tải suy nghĩ của người nói đến với người nghe. Suy nghĩ càng thông suốt, rõ ràng, thì người nghe càng dễ hiểu.

Nghịch lý hiện nay, lượng thông tin thì nhiều, nhưng đa phần lại chưa được xử lý, nên vô hình chung, chúng trở thành “mớ bòng bong”, người nói có khi không biết đang nói gì, sao mong được người nghe hiểu được nội dung diễn thuyết.

Thực tế, chúng ta khi đọc tin, phải chắt lọc tin, rồi đưa vào các kho thông tin, ví dụ: về khoa học, về nghệ thuật, về kinh tế, về xã hội.v.v.v, sau đó, rồi mới chia nhỏ tiếp các thông tin trong từng kho. Bộ não là cả một kho chứa dữ liệu khổng lồ, làm sao để nó ngăn nắp, là việc của mỗi người, không ai có thể giúp được.

Để khi cần nói về một nội dung gì đó, các thông tin lần lượt được rút ra từ các kho dữ liệu, sắp xếp theo một trình tự logic nhất định, mọi thứ trở nên thật rõ ràng! Bản đồ tư duy sẽ giúp bạn làm tốt hơn điều đó nhé!

BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG THUYẾT TRÌNH

Dự án Sách nhà mình, trân trọng giới thiệu!

THÙY DƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.