Ai cũng có câu hỏi về nền kinh tế

Tất cả được truyền tải dưới hình thức: TRUYỆN TRANH

“Tại sao tôi không thể sống giống như cha mẹ tôi”

“Liệu sang năm tôi còn có việc làm”

“Chuyện gì sắp xảy ra với các con tôi”

“Với thế giới của chúng ta”

Tác giả cuốn sách ” Nếu các chuyên gia còn lúng túng, dân thường chúng ta làm sao hiểu được sự kiện gì đang xảy ra.

Tôi bắt đầu kiếm tìm câu trẻ lời trong các GIÁO TRÌNH KINH TẾ HỌC. Tôi tìm được những kiến thức sâu sắc đủ để thu hút tôi.

Nhưng, dường như không thể ghép những mảng kiến thức ấy thành môt hiểu biết hoàn chỉnh.

Tôi trở lại với nguồn kiến thức gốc, những NHÀ KINH TẾ HỌC LỚN

Và bắt đầu nhận ra bức tranh tổng thể.

Và trong khi toàn cảnh khá phức tạp, không phần nào của bức tranh tổng thể đó quá khó hiểu,

Tôi có thể nhận thấy tất cả những thông tin này tạo thành một câu chuyện. Nhưng tôi không thể tìm thấy cuốn sách nào kể lai câu chuyện ấy môt cách dễ hiểu. Vì vậy, tôi quyết định tự viết một câu chuyện, theo hình thức dể hiểu nhất mà tôi biết: TRUYỆN TRANH.”

Michael Goodwin và tác phẩm ECONOMIX.

Trân trọng./.

THÙY DƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.