Bài 61: Abraham Lincoln

Lincoln nghĩ gì:

Sách cho chúng ta cơ hội để phát hiện ra rằng: những ý tưởng ta coi là độc đáo thực ra lại không phải như vậy.

Sự mất đi một kẻ thù không bù lại được sự mất đi một người bạn.

Biến kẻ thù thành bạn là cách tốt nhất để tiêu diệt kẻ thù.

Đừng thay ngựa khi qua dòng nước.

Tất cả cái tôi học được đều ở trong các sách.

Tôi sẽ chuẩn bị hết thảy, và rồi một ngày kia vận may sẽ tới.

Lincoln (1809-1865) là ai?

Abraham Lincoln được coi là một Tổng thống Mĩ lớn, một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến lịch sử thế giới, một chính khách vi đại đấu tranh chống phân biệt chủng tộc. Năm 1861, ông được bầu là Tổng thống thứ 16 của Mĩ. Ông là tác giả bản Tuyên ngôn độc lập giải phóng nô lệ (1863) trước khi bị ám sát vào tuổi 56.
….
Abraham Lincoln là hiện thân huyền thoại vè một công dân rất bình thường leo lên đén chức vị cao nhất nước. Sinh ra trong một chiếc lều bằng gỗ củi, ông suốt đời tự học. Ông làm nhiều việc linh tinh: bán hàng xén, nhân viên bưu điện, dần dần ông thi cử, làm luật sư rồi đi vào con đường chính trị từ năm 25 tuổi.

THÙY DƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.