Nói sao cho trẻ chịu nghe, Nghe sao cho trẻ chịu nói

Lời cảm ơn!

Thư gửi độc giả

Sử dụng quyển sách này như thế nào

1. Giúp con cái xử lý những cảm xúc của chúng

2. Khuyến khích sự hợp tác

3. Những giải pháp thay thế hình phạt

– Những nhận xét, băn khoăn và những câu chuyện của phụ huynh

– Nói thêm về phương pháp giải cứu vấn đề

4. Khuyến khích tính tự lập của con cái

– Những nhận xét, băn khoăn và những câu chuyện của phụ huynh

5. Khen ngợi

– Những nhận xét, băn khoăn và những câu chuyện của phụ huynh

6. Giải phóng trẻ khỏi những vai trò

– Những câu chuyện kể của phụ huynh – hiện tại và quá khứ.

7. Phối hợp tất cả những kỹ năng

– Rốt cuộc là quyển sách sách này nói về cái gì

– Hai mươi năm sau

– Những lá thư

– Vâng, nhưng…Ngộ nhỡ…Thế còn….?

– Tiếng mẹ đẻ của bọn trẻ

Trân trọng./.

THÙY DƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.